Barnkonventionen på alla minoritetsspråk

Nov 14, 2010 Inga kommentarer av

Våren 2010 fick Barnombudsmannen i uppdrag av Sveriges regering att översätta FN:s Barnkonvention till alla Sveriges officiella minoritetsspråk.

Det innebär att Barnkonventionen kommer att finnas tillgänglig även på meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, jiddisch och samiska. Barnkonventionen på det femte minoritetsspråket finska finns redan tillgänglig här/tässä.

Barnkonventionen omfattar alla barns rättigheter, och det är viktigt att både barn och vuxna har möjlighet att få god kännedom om dessa rättigheter. Artikel 42 i konventionen understryker landets ansvar att genom aktiva åtgärder göra Barnkonventionens bestämmelser och principer allmänt tillgängliga bland både vuxna och barn.
För att hjälpa barn och unga i Sverige att lära sig om barns rättigheter gör UNICEF besök i skolor runt om i Sverige. Varför inte boka ett besök till er skola?
Läs mer om UNICEF:s barnrättsinformatörer
Läs mer om Barnombudsmannen

Barnkonventionen, Ungas situation i Sverige

Lina Carlsson
Barnrättsinformatör för UNICEF
Inga kommentarer på “Barnkonventionen på alla minoritetsspråk”

Lämna en kommentar