Barnkonventionen blir till svensk lag!

Okt 03, 2014 Inga kommentarer av

Sedan många år har barnrättsaktörer runtom i Sverige lyft vikten av att Barnkonventionen blir till lag. Sedan den här nättidningen startades för sex år sedan har vi också ofta återkommit till våra förhoppningar om det, och var alltså några av de många som jublade när vår nya statsminister Stefan Löfvén idag bekräftade att det nu är dags. I sin regeringsförklaring klargjorde han att konventionen kommer bli svensk lag, vilket kommer förändra och stärka fästet för barns rättigheter i hela landet.

Några saker som rent praktiskt kommer förändras när konventionen väl finns i lagstiftningen är att den kan ligga till direkt grund för beslut, att det blir nödvändigt för rättsväsendet i stort att lära sig barnrätt bättre och att barnets situation behöver prioriteras framför andra intressen vid konflikter. Det är fantastiskt, tycker vi. Och vilken lämplig present till Barnkonventionens tjugofemårsfirande i november!

Barnkonventionen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.