Barnfamiljer i hemlöshet

maj 24, 2017 Inga kommentarer av

Enligt den nya undersökningen ”En plats att kalla hemma” (Rädda Barnen, 2017) lever mer än 5 000 barn i hemlöshet enbart i 25 av de 36 största kommunerna i landet. Många av de tillfrågade kommunerna uppger i sitt enkätsvar att det är svårt att alls skaffa sig en bild av hur många minderåriga det handlar om. Det ger en föraning om att mörkertalet kan vara stort. Idag lever 5 390 barn med säkerhet utan ett fast hem i dessa 25 kommuner.

Negativa effekter på barnets vardag

För ett barn har hemlöshet en rad allvarliga konsekvenser. Genom att behöva flytta runt i provisoriska och osäkra boenden (så som campingar och hotellhem) skadas känslan av trygghet. Skolgången blir lidande för den som ofta måste byta lärare och lektionsupplägg, medan trångboddhet kan försvåra läxläsningen. Att i samband med flyttar förlora vänner och att se sina föräldrar kämpa med oro och ovisshet blir vanesaker. Att ha en vanlig, fungerande vardag när hela familjen lever i stress blir kort sagt omöjligt.

En del av de barn som undersökningen synliggjorde hade behövt flytta så många som åtta gånger på ett år. Den höga nivån av förändring i ens tillvaro kan leda till både trauma och på sikt ökade sjukdomar – detta i miljöer som ofta lämpar sig illa för barn redan från början. Barnfattigdom och barnfamiljers hemlöshet hänger naturligtvis ihop. Det ena påverkas av det andra, ofta i en ond cirkel. Det är svårare att försörja sig om man inte har någonstans att bo och svårare att hitta någonstans att bo om man inte kan försörja sig.
 

Hur hjälper man barn i hemlöshet?

Organisationer som arbetar med frågan i Sverige verkar bland annat för att:

  • påverka politiker och beslutsfattare till att lyfta in barnperspektivet i planer och strategier mot hemlöshet
  • arrangera läxhjälp, lekstunder och familjeaktiviteter genom lokalföreningar och verksamheter runtom i landet
  • ta emot barn som är i behov av stöd på mottagningar med ex. barnspsykologer

Även som privatperson kan man arbeta för hemlösa barns rättigheter genom att sprida kännedom om frågan och problematiken kring den. Läs rapporten ”En plats att kalla hemma” här!

Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och arbetar inom den ideella sektorn med frågor som rör människorätt, psykisk ohälsa och delaktighet.