Barnarbete

Aug 24, 2011 Inga kommentarer av

Efter översvämningarna sommaren 2010 i Pakistan, då miljontals människor tvingades fly, tvingas allt fler barn arbeta. Detta visar en rapport som Rädda Barnen har gjort. I vissa områden har barnarbetet ökat med upp till en tredjedel. Ökningen beror på att många familjer har förlorat sin inkomst efter översvämningarna, inkomsten i vissa områden har sjunkit med 70 %. Dessutom kollapsade skolsystemet på många ställen.

Barnarbete finns framför allt i Asien, Afrika och Latinamerika, men det förekommer även i västvärlden. Så länge barnarbetet fortsätter kommer analfabetism och fattigdom föras över till nya generationer.

Det vanligaste arbete barnen får utföra är i familjen, exempelvis inom jordbruket. Inom jordbruket utsätts barnen ofta för farliga kemikalier. Men även barnpassning och att på andra sätt ta hand om familjen kan vara barnarbete, för arbetet får inte ex. hindra barnen till att gå i skolan. Många unga flickor blir hemhjälp i rikare familjer. Dessa flickor är ofta väldigt utsatta då arbetet sker hemma hos en främling. Det händer att barnen där blir utsatta för övergrepp.

Det finns också barn som arbetar i farliga fabriker, många timmar om dagen. Dessa arbeten kan ibland jämföras med slaveri då barnen tar stor skada. Det finns även barn som arbetar på gatan, med att sälja saker eller utför tjänster som skoputsning.

Om barn tvingas att arbeta på detta sätt berövas de sin barndom, och blir också ofta berövade sin framtid då de inte får möjlighet att gå i skolan. Barnen lider stor risk att skadas, både fysiskt och psykiskt, och många barn arbetar upp till 14 timmar per dag.

Det är artikel 32 i Barnkonventionen som reglerar barnarbete. Den säger att barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. De har även rätt att skyddas mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller äventyrar barnets hälsa.

Konventionen uppmanar alla undertecknande stater att fastställa en minimiålder för barn som arbetar samt lagstadga arbetstid och arbetsvillkor för barnen. Dessutom bör staterna fastställa straff eller påföljder för dem som bryter mot dessa regler. Många länder har redan stiftat nya lagar och genomfört andra åtgärder för att skydda barnen mot barnarbete.

1993 antogs ett särskilt program av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Programmet innebär en handlingsplan i kampen mot barnarbete, med förslag om lagstiftning och höga straff för brott mot lagarna. Handlingsplanen innehåller även hur men hjälper de utsatta barnen med utbildning och rehabilitering.

Du kan läsa mer på UNICEFS sida om barnarbete. Barnarbetet i Pakistan går att läsa om i Rädda Barnens pressmeddelande från den 8 augusti. Du kan också boka en föreläsning om barnarbete här.

Barnkonventionen, Barns rättigheter, Ungas situation i världen

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.