Barnäktenskap

Okt 12, 2012 Inga kommentarer av

Var tredje sekund gifts en flicka under arton år bort, rapporterar barnrättsorganisationen Plan. Eftersom en bortgift flicka sällan har gett sitt fria och fulla medgivande kan barnäktenskap beskrivas som ett systematiserat och socialt licensierat sexuellt utnyttjande. Det är svårare för ett barn än för en vuxen kvinna att säga nej till sex eller insistera på skyddat sex. Det är dessutom fem gånger vanligare att en flicka under femton dör som resultat av havandeskap eller förlossning än att en vuxen kvinna över tjugo gör det, enligt United Nations Population Fund (UNFPA).

Barnäktenskap hindrar att barnets rättigheter tillgodoses. Den flicka som gifts bort nekas generellt en ordentlig utbildning och blir ofta hustru till en man som är betydligt äldre än henne. Ihop med faktorer som att mannen nästan alltid har ett socialt, fysiskt, politiskt och ekonomiskt övertag är den bortgifta flickan därmed i ett stort och omedelbart underläge.

Det är Thomson Reuters Foundation som med hjälp av barnrättsorganisationer och data från FN har sammanställt den här informationen, vilken går att läsa mer om här. Bland de angivna siffrorna och uppskattningarna hittas bland annat nedanstående lista över sätt som en bortgift flicka nekas självständighet, bildning, trygghet och frihet på.

Hon är särskilt exponerad för risken att:

Vara fattig
Tvingas utföra mycket tungt arbete hemma
Våldtas i sitt hem
Hindras från att utföra betalt arbete
Inte kunna förse sina barn med tillräckligt med mat och utbildning
Själv gå miste om sin utbildning och utveckling
Bli änka tidigt och därmed ofta förlora sitt och barnens hem

Läs mer om hur barnäktenskap kan förhindras på UNICEF:s hemsida!

Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.