Texter av skribenten:

Antirasism på schemat

Sep 23, 2014 Inga kommentarer

”Sverige idag upplevs av många som segregerat och många människor vittnar om rasism och diskriminering i sin vardag. Statistisk pekar på att människor har olika förutsättningar i dagens Sverige, många hamnar utanför och rasismen leder till hierarkier och maktskillnader. En av grunderna i Låt Stå är att se just det och därefter försöka se lösningar.” [...]

Läs mer

#SOPIGSTRAFFSKALA

Aug 21, 2014 Inga kommentarer

I veckan drog ECPATs nya kampanj #SOPIGSTRAFFSKALA igång. Kampanjen syftar till att belysa den låga straffskala som sexuella övergrepp på barn leder till. Sexuella övergrepp på barn kan, och ger ofta, böter. Böter är även straffet när någon skräpar ner på gatan, kört för fort m.m. Detta anser ECPAT är helt orimligt och ber därför [...]

Läs mer

Arbeta med barns rättigheter och barnkonventionen

Apr 23, 2014 Inga kommentarer

Barnkonventionen är inte lag i Sverige, även om delar av konventionen är inkorporerad (och lagstiftaren i övrigt har konstaterat så kallad normharmoni). Barnets bästa finns på flera ställen uttryckt i lagstiftningen, antingen i form av portalparagrafer (som inte självständigt går att åberopa i domstol) eller som självständiga bestämmelser (som ska beaktas självständigt). Att barnkonventionen inte [...]

Läs mer

En ond cirkel av barnsexhandel

Apr 09, 2014 Inga kommentarer

Den senaste tiden har många dokumentärer och program gjorts kring sexuella övergrepp på barn i olika former.  Nedan förmedlas ett flertal länkar där sexuella övergrepp på barn tas upp i någon form. P3 dokumentär om Huddingehärvan och barnpornografivågen på 1990-talet P3 dokumentär om Verklighetens Lilja 4-ever P3 dokumentär om Södertäljeflickan SVT Uppdrag Granskning om pedofiler [...]

Läs mer

Om volontärarbete på ett barnhem i Ghana

Mar 25, 2014 Inga kommentarer

Weep Not Child Foundation är organisationen bakom barnhemmet lokaliserat några mil utanför huvudstaden Accra i Ghana. Idag bor det 27 barn på hemmet, vissa på grund av att de är föräldralösa och andra på grund av att deras föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om dem. Förutom att bo och leva går barnen [...]

Läs mer

Dokumentären som ingen vill se

Dec 19, 2013 Inga kommentarer

Dokumentären ”När ingen ser” skildrar barnsexhandel. Filmen är ett initiativ från ECPAT Sverige och är skapad av Ulla Lemberg och David Herdies. Filmen skildrar olika situationer som är kopplade till sexuella övergrepp på barn. Inledningsvis presenterar filmen två svenska polisers arbete med att utreda barnpornografibrott. Filmen innehåller även ett möte med en flicka från Rumänien [...]

Läs mer

Rätten till utbildning

Jun 30, 2013 Inga kommentarer

Just nu pågår en stor debatt kring läraryrket: lärarlegitimationen, lärarlönerna, antagningsnivåer till utbildningen, kompetens och så vidare. Men, i grund och botten är detta en fråga om barnets bästa. Enligt Regeringsformen, Europakonventionen, Barnkonventionen och många andra rättighetsdokument är utbildning en mänsklig rättighet. Denna rättighet är inte på något sätt ifrågasatt, alla barn har rätt till [...]

Läs mer

Barnkonventionen som svensk lag – verklighet?

Mar 28, 2013 Inga kommentarer

Igår (27 mars) bestämde regeringen på ett sammanträde att en utredning ska göras kring möjligheten att göra Barnkonventionen till svensk lag. FN:s Barnrättskommité sa i sin rapport till Sverige, som kom 2011, att de kräver att Sverige ska göra konventionen till lag då den anser att det inte är tillräckligt att vi skrivit under konventionen. Utredningen ska göras [...]

Läs mer

Hinok, 9 år, med familj blir utvisad

Feb 20, 2013 Inga kommentarer

Hinoks föräldrar är från Etiopien och har inte uppehållstillstånd i Sverige. De har blivit utvisade men har ändå valt att stanna i Sverige, vilket innebär att de nu ska tvångsutvisas av polisen. De lever alltså inte som gömda papperslösa, utan lever öppet i Sverige, till och med i en lägenhet som Migrationsverket tillhandahåller. Hela 7500 [...]

Läs mer

Rätt till vård för papperslösa – verklighet

Jul 07, 2012 Inga kommentarer

Från den 1 januari 2013 kommer alla papperslösa ha rätt till gratis vård i Sverige. Hittills har inte ens papperslösa barn haft rätt till detta men även om beslutet officiellt träder i kraft först nästa år kan landstingen redan idag välja att genomföra beslutet, vilket flera landsting har gjort. Tidigare har Sverige fått klagomål från [...]

Läs mer