Anti-traffickingdagen

Okt 19, 2013 Inga kommentarer av

Människohandel är världens tredje mest lukrativa illegala verksamhet. Näst efter vapen och narkotika är det således den olagliga bransch som är störst, och det är också den snabbast växande illegala företeelsen just nu. Häromveckan rapporterade nyheterna om den 49-åring som åtalats för grovt koppleri i Stockholm och bara dagar senare rapporterade TV 4 om en stor kopplerihärva i Stockholm med kopplingar till Nordirland där en man och en kvinna i trettioårsåldern båda åtalats för människohandel.

Mycket måste göra inom statlig verksamhet, polis och lagväsende för att få stopp på människohandeln. Men även media och allmänhet har en viktig möjlighet att uppmärksamma problemen. På fredagen den 18 oktober hölls Anti-Traffickingdagen i Europa och detta lyftes på flera håll. Orsaken till att sextrafficking existerar är efterfrågan: köparen. Bland annat samlade ROKS till diskussion om vem denne är, varför hen finns och hur man kan angripa det beteende som leder till att miljontals människor lever i sexslaveri.

Organisationen ECPAT uppmärksammade också, i samarbete med teatergruppen DreamBusiness och organisationen Röda korset, dagen i form av en offentlig aktion. Kl 16-18 hölls den på Hornsgatan 56 i och runt Röda Korsets skyltfönster vid Mariatorget.
Barnsexhandel

Barnsrattigheter.com