Anonym hjälplinje för vuxna med dragning till barn

Maj 24, 2012 Inga kommentarer av

PrevenTell är en nationell hjälplinje som är startad och driven av Centrum för Andrologi och Sexualmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Den är till för den som känner att den tappat kontrollen över sin sexualitet och skulle prata anonymt med någon. Numret är 020-66 77 88.

Den vuxen som känner oro för sina sexuella tankar/handlingar eller är rädd att göra sig själv eller andra illa kan få stöd och hjälp till vidare behandling om den vill, men även som anhörig är man välkommen att ringa till Preventell. Liknande verksamhet finns i Tyskland där den haft stor framgång.

-Kunskapen om pedofili är fort­farande ganska bristfällig på vårdcentraler, bland husläkare och på psyk­akuter, säger Katarina Öberg till SVT. Hon arbetar som psykolog på enheten för andrologi och sexualmedicin på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Hon berättar att flera av hennes patienter försökt söka hjälp inom primärvården, men inte blivit professionellt bemötta. Många vågar inte söka hjälp för att skammen och skulden är för stor.

-Vi hoppas att vi kan nå ut till de som befinner sig i riskzonen och fånga upp dem innan det är försent. Målet är att få de som befinner i riskzonen i behandling för att på så vis minska antalet barn som utsätts för sexuella övergrepp, säger Katarina Öberg.

Hjälptelefonen vänder sig även till den som misstänker att någon är utsatt för övergrepp och vill ha råd om vad de ska göra. Telefonlinjen bemannas med personal med specialistkompetens.

Läs mer om hjälplinjen på Preventell.se!

Vård

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.