Arkiverat under mars, 2017

Ungdomar uttalar sig om att vara placerade på hem – kortfilm från Vårdanalys

Mar 13, 2017 Inga kommentarer

I den här filmen berättar två ungdomar om sina erfarenheter av att vara placerade inom samhällsvården i Sverige. ”Man har blivit runtskickad som ett brev” berättar en av dem. Båda ungdomarnas erfarenheter var att vuxenvärlden saknade insyn i boendet som skulle fungera som ett hem. Läs mer om problem och lösningar av det här slaget [...]

Läs mer