Arkiverat under mars, 2013

Barnkonventionen som svensk lag – verklighet?

Mar 28, 2013 Inga kommentarer

Igår (27 mars) bestämde regeringen på ett sammanträde att en utredning ska göras kring möjligheten att göra Barnkonventionen till svensk lag. FN:s Barnrättskommité sa i sin rapport till Sverige, som kom 2011, att de kräver att Sverige ska göra konventionen till lag då den anser att det inte är tillräckligt att vi skrivit under konventionen. Utredningen ska göras [...]

Läs mer