Arkiverat under april, 2010

Efter en katastrof

Apr 23, 2010 Inga kommentarer

För en tid sedan höll UNICEF den 5:e utbildningshelgen för de som är barnrättsinformatörer eller volontärer. Anders L Petterson, som är internationell koordinator hos Nationalkommittéernas samverkansorgan, berättade om hur UNICEF agerar i en kris, med Haiti som exempel. En föreläsning av det slaget innehåller mycket dyster bakgrundsinformation – så som att tre och ett halv [...]

Läs mer