Arkiverat under januari, 2009

Röda halvmånen och UNICEF i Egypten

Jan 23, 2009 Inga kommentarer

Röda Halvmånen, Röda Korskommittén och UNICEF ligger alla långt ifrån varandra i Kairo. Ändå har de flera samarbeten sinsemellan och pratar varmt om varandra när jag är på besök hos de respektive kontoren. Att Röda Korset har länkar mellan den internationella kommittén och den lokala verksamheten är föga förvånande, men det är desto mer imponerande [...]

Läs mer

Internationell humanitär rätt (IHL)

Jan 12, 2009 Inga kommentarer

Om extrema omständigheter eskalerar i ett krig, trots att FN-stadgan i princip förbjuder krig från att för första början äga rum, så finns den internationella humanitära rätten för att minimera det lidande som orsakas både stridande och civila. Dessvärre är kännedomen om och respekten för IHL långt ifrån tillräckligt utbredd för att dess fulla effekt [...]

Läs mer