”Ungas beställning till samhället” – kloka krav till regeringen

maj 20, 2018 Inga kommentarer

Rapporter om ungas psykiska ohälsa haglar och det finns knappt någon vuxen som inte har en egen teori om vad ungdomar behöver. Men vad säger de unga själva? För att ta reda på svaret tog den Nationella samordnaren inom psykisk ohälsa, Sveriges Psykologförbund, Föreningen Tilia, Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn initiativet till att samla unga för […]

Läs mer

Runt 200 000 barn på flykt från Burma/Myanmar

okt 27, 2017 Inga kommentarer

Burmas rohingyafolk lever i apartheid – ett system där man gör skillnad på raser – och är en av världens mest förföljda folkgrupper. Organisationen Human Rights Watch kallar burmesiska myndigheters diskriminering av, och våld mot, rohingya för etnisk rensning. Situationen är nu akut för bland annat de över 400 000 människor som flytt våldet och […]

Läs mer

Barnfamiljer i hemlöshet

maj 24, 2017 Inga kommentarer

Enligt den nya undersökningen ”En plats att kalla hemma” (Rädda Barnen, 2017) lever mer än 5 000 barn i hemlöshet enbart i 25 av de 36 största kommunerna i landet. Många av de tillfrågade kommunerna uppger i sitt enkätsvar att det är svårt att alls skaffa sig en bild av hur många minderåriga det handlar […]

Läs mer

Ungdomar om att vara placerade på hem – kortfilm från Vårdanalys

mar 13, 2017 Inga kommentarer

I den här filmen berättar två ungdomar om sina erfarenheter av att vara placerade inom samhällsvården i Sverige. ”Man har blivit runtskickad som ett brev” berättar en av dem. Båda ungdomarnas erfarenheter var att vuxenvärlden saknade insyn i boendet som skulle fungera som ett hem. Läs mer om problem och lösningar av det här slaget […]

Läs mer

Vart tionde barn har bevittnat våld inom familjen

aug 05, 2016 Inga kommentarer

I ”Barnkonventionen blir svensk lag” från Statens offentliga utredningar (SOU 2016:19) går det att läsa om att vart tionde barn har bevittnat våld inom familjen och att barn som varit med om det också har en ökad tendens att själva utsättas för fysisk misshandel. Enligt artikel 19 i barnkonventionen är staten skyldig att säkerställa att […]

Läs mer

Unga stödjer unga

apr 05, 2016 Inga kommentarer

Det finns viktiga och intressanta projekt för barn och ungdomar som har hamnat i samhällsvård. En del av dem går lite vid sidan av det ordinarie tänkandet. Ett par sådana skildras i tidskriften Alkohol & Narkotikas temanummer, som du kan läsa om här. ”Knas hemma” är knutet till Barnombudsmannen och drivs av en anställd tillsammans […]

Läs mer

Tvångsomhändertagande av barn till föräldrar med psykisk sjukdom

jan 04, 2016 Inga kommentarer

Hos antidiskrimineringsprojektet Din Rätt skriver juristen Annika Jyrwall Åkerberg om tvångsomhändertagande av barn till föräldrar som lever med psykisk ohälsa. När detta sker kan det ibland betraktas som ett nödvändigt ont och ibland som ett övertramp mot människors privatliv. Olika lagar reglerar detta, vilket kan läsas mer om i artikeln, ihop med information om rätten […]

Läs mer

Barn i samhällets vård

Nov 02, 2015 Inga kommentarer

”Alla barn har mänskliga rättigheter. Även de jobbiga.” När barn flyttas från sina föräldrar för att placeras i samhällets vård ställs det – formellt sett – höga krav både på rättssäkerheten och på kvaliteten på den vård de ska få. Här ska nämligen Barnkonventionen genomsyra de beslut som tas. Men detta stämmer mycket dåligt med […]

Läs mer

Könsstympning av flickor – en allvarlig rättighetskränkning

okt 06, 2015 Inga kommentarer

På många håll runtom i världen – som stora delar av Afrika, men också i Mellanöstern och Asien – används fortfarande omskärelse av flickor. Det här brottet mot barns rättigheter försvaras ofta som ett sätt att ”rena” flickan, bevara hennes oskuld och senare som en metod för att hålla henne trogen. Det går inte att […]

Läs mer

Nu kan unga lättare kräva sin rätt i psykiatri, vård och omsorg

jun 03, 2015 Inga kommentarer

En viktig del av barnets rättigheter är barnets möjlighet att själv kunna kräva dem. Men i Sverige upplever flera barn och ungdomar att den vård eller omsorg de får inte är bra nog. En del av dem lever  exempelvis i tvångspsykiatrisk vård, andra är skrivna på HVB- eller ungdomshem eller LSS*-boende som inte fungerar. Då […]

Läs mer