Barnrättsnyheter

 • Fri, 16 Jul 2021 08:05:47 +0000: Öka ungas chans att påverka samhälls­utvecklingen i en hållbar riktning - UNICEF Sveriges blogg
  Visste du att världens länder har åtagit sig att arbeta för mål som minskad fattigdom, ökad jämställdhet och minskade klimatutsläpp, för att uppnå en hållbar utveckling för alla människor på jorden till år 2030?  Det är det Agenda 2030 handlar om. Med 17 globala mål och 169 delmål sätter agendan fingret på hur faktorer som […]
 • Tue, 06 Jul 2021 12:17:47 +0000: Barnrättsperspektiv på FN:s politiska högnivåforum - UNICEF Sveriges blogg
  Varje år i juli arrangerar FN ett globalt högnivåforum om hållbar utveckling, High-level Political Forum (HLPF). Forumet pågår i två veckor, 6-15 juli, och syftar till att följa upp hur det går för världens länder i arbetet med de globala målen i Agenda 2030. Temat för årets hållbarhetsforum är ”Hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin […]
 • Fri, 02 Jul 2021 08:42:51 +0000: Den extra sprutan tar man inte, den ger man - UNICEF Sveriges blogg
  Under sommaren får många i Sverige sin andra spruta. Nu har du möjlighet att ge en till. Den till världen. För pandemin är inte över förrän den är över – överallt. Årtionden av framsteg för barns hälsa, utbildning och utveckling har raserats. Det finns bara en sak som kan vända utvecklingen. Att stoppa pandemin genom […]
 • Tue, 22 Jun 2021 14:50:12 +0000: Barnets bästa saknas i nya utlänningslagen - UNICEF Sveriges blogg
  En parlamentarisk kommitté fick 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Förslaget presenterades förra året och regeringen har nu landat i ett antal lagändringar som har röstats igenom del för del i riksdagen. Det hävdas att lagen nu är långsiktigt hållbar och rättssäker – en åsikt vi inte delar […]
 • Thu, 17 Jun 2021 09:30:25 +0000: Etiopien: 350 000 människor hotas av svält i Tigray - UNICEF Sveriges blogg
  Varningen att svält hotar i Tigray kommer från UNICEF, WFP (FN:s livs­medels­program) och FAO (FN:s liv­smedels- och jordbruks­orga­nisa­tion), efter en ny analys av hungernivåerna i Etiopien. Rapporten visar att över 60 procent av befolkningen lider akut brist på mat, och i Tigray är situationen som allra värst. Över 350 000 människor i Tigray lever under förhållanden […]

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter