Vart tionde barn har bevittnat våld inom familjen

aug 05, 2016 Inga kommentarer av

I ”Barnkonventionen blir svensk lag” från Statens offentliga utredningar (SOU 2016:19) går det att läsa om att vart tionde barn har bevittnat våld inom familjen och att barn som varit med om det också har en ökad tendens att själva utsättas för fysisk misshandel.

Enligt artikel 19 i barnkonventionen är staten skyldig att säkerställa att barn som upplevt våld får skydd och stöd och FN:s barnrättskommitté har senast i sina rekommendationer till Sverige förra året (2015) varnat för att allt fler unga utsätts för vanvård (så som bevittnande av våld) och våld. Tyvärr är den hjälp som barnet ska få ofta otillräcklig; vuxna omkring barnet har inte alltid den nödvändiga kunskapen om hur vårdkedjan ska se ut. Fler fall behöver anmälas till socialtjänsten och barnen måste själva få involveras i de beslut som rör dem. Att vuxensamhället är snabba med att se tecken på vanvård och andra signaler tidigt är grundläggande för att barnkonventionen ska kunna följas.

Barnmisshandel är enligt Rädda Barnen när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummelse. Fysisk och psykisk misshandel innebär alltid en kränkning av barnet och det är vanligt att ett barn utsätts för olika former av barnmisshandel samtidigt. Att barnkonventionen blir lag är därför välkommet, eftersom lagförslagen från regeringens utredning bland annat handlar om att skärpa de rättsliga följderna för den som slår. Även kompetensutveckling av alla yrkesverksamma som tar beslut som påverkar unga är avgörande för att eventuellt våld mot barnet ska upptäckas så snart som möjligt.

Läs mer om Barnrättighetsutredningen här!

 

Juridik

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och arbetar inom den ideella sektorn med frågor som rör människorätt, psykisk ohälsa och delaktighet.