Världens flickor – Internationella kvinnodagen 8 mars

Mar 08, 2012 Inga kommentarer av

Idag är det Internationella kvinnodagen, vilket betyder otroligt mycket för världens alla kvinnor, och inte minst för världens alla flickor. För världens alla flickor är framtidens kvinnor. Och dem måste vi värna om.

Det finns flera projekt som riktar sig enbart till flickor. Rädda Barnen driver projektet flicka.nu som riktar sig till flickor i Sverige som lever i två kulturer. Svenska FN-förbundet driver kampanjen Flicka som hjälper flickor över hela världen och värnar om deras rättigheter.

Oavsett kön och ålder, värna om världens alla flickor, de är enormt utsatt på många platser och på olika sätt. Men de är starka och har hela livet framför sig, som framtidens kvinnor. Det här är deras dag!

Kvinnors rättigheter, Organisationsarbete, Rädda Barnen, UNICEF

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Världens flickor – Internationella kvinnodagen 8 mars”

Lämna en kommentar