UNICEFs grundläggande arbete

Jun 18, 2008 Inga kommentarer av

UNICEF Sverige arbetar på tre nivåer: insamling, kommunikation och opinionsbildning.

Dvs att…

- genom en mängd olika sätt skapa ekonomiska resurser för att kunna ge ett kontinuerligt stöd till utsatta barn, i form av allt ifrån utbildning och medicin till värme och säkerhet.

- arbeta globalt med regering, militär, media och andra mäktiga aktörer för att påverka utvecklingen åt ett håll som gynnar, eller åtminstone tar hänsyn till, de unga.

- informera och utbilda privatpersoner, elever, företag, organisationer, osv. för att kunskapen om hur det ser ut i världen – och vad man gör åt det – ska vara så stor som möjligt.

UNICEF har med ett stort antal stödinstanser gemensamt att det är en kvinnodominerad organisation. Förkortningen står för United Nations Children’s Emergency Foundation. Initialt var alltså tanken att det bara var barn i direkt nöd som skulle få stöd, men med åren har man börjat arbeta även med unga som är i mindre akuta situationer. Däremot prioriteras de som har det sämst ställt, och då går man efter regeln att ifall BNP:n har nått 3000 dollar per capita så går UNICEF, som senast, in. Samma sak med barnadödligheten som inte ska ha gått över 3%.

Man arbetar alltid med det enskilda barnet i åtanke, inte gruppen. Det är också viktigt att alla barn är inkluderade i organisationens mål, det vill säga att man inte har enskilda fadderbarn, byar eller länder som valts ut utan varenda levande människa som befinner sig mellan födsel och artonårsdagen inkluderas i det skydd som UNICEF vill bidra till.

Organisationen tar aldrig politisk ställning, vilket underlättar när man behöver tillgång till regioner där ens politiska ställningstagande är skäl nog att bli dödad för. Även i samarbetet med regeringar är det en fördel, eftersom att man officiellt är helt opartisk och uteslutande har barnens bästa i åtanke. Vilken ”sida” barnet står på är i sammanhanget också fullkomligt ointressant.
Ett barn har per definition med andra ord rätt till mat, utbildning, säkerhet, värme och respekt oberoende av om det är elakt eller ej, om det är oförstående eller ej, om det är brottsligt, sömnigt, girigt eller rentav ointresserat.
Rättigheterna ska finnas där ändå. Oantastliga, universella, ihophörande med varandra.

Organisationsarbete, Ungas situation i världen, UNICEF

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.