UNICEFs barnrättsinformatörer

UNICEFs informatörer i barnrätt har utbildats och sänts ut av organisationen.
Målet för oss är att nå ut till så många elever i landet som möjligt, med syftet att medvetandegöra dem om sina rättigheter.

Mellan 2008 och 2011 har vi besökt grund- och gymnasieskolor för att föreläsa om ungas rättigheter och global utveckling. Informationen varvas med diskussioner och övningar, med avsikten att eleverna ska lära sig genom att göra snarare än att lyssna. Vårt fokus ligger på barnkonventionen – hur obestridligt viktig den är och varför.

Kanske är den som allra viktigast i just klassrummen, dit vi vänder oss.
Skolorna kan nämligen, om de använder rätt medel, nå ut med en god värdegrund till de unga som inte får den hemifrån. De som känner till sina rättigheter har lättare att hävda sig än de som inte har något att hänvisa till när de blir illa bemötta.

Men nästan 70% av alla svenska elever känner inte till vilka rättigheter barnkonventionen ger dem. Sanningen är att de inte känner till barnkonventionen överhuvudtaget.

Vi vill förändra det. I den utsträckning vi kan kommer vi att förändra det.

Läs mer på UNICEF:s hemsida!