Unga stödjer unga

apr 05, 2016 Inga kommentarer av

Det finns viktiga och intressanta projekt för barn och ungdomar som har hamnat i samhällsvård. En del av dem går lite vid sidan av det ordinarie tänkandet. Ett par sådana skildras i tidskriften Alkohol & Narkotikas temanummer, som du kan läsa om här.

”Knas hemma” är knutet till Barnombudsmannen och drivs av en anställd tillsammans med äldre ungdomar inom projektet, som arbetar som ”ambassadörer” för verksamheten. ”Knas hemma” vänder sig till unga mellan 13 och 24 år som själva varit placerade i familjehem eller HVB-hem (Hem för Vård och Boende). Ambassadörerna fungerar som mentorer för yngre barn, som nyligen har placerats i någon vårdform. Dessutom håller de föreläsningar för socialtjänst och familjehem för att stimulera till att barnperspektivet förs in i socialtjänsten på ett aktivt sätt.

En av dessa ambassadörer är 21-åriga Melissa som flyttades 33 gånger under sin uppväxt mellan olika familjehem, institutioner och kortare vistelser hos sin mamma. Nu bor hon med sin ettårige son med långtidskontrakt på en andrahandslägenhet, planerar för framtiden och har en bra kontakt med sin mamma. Hon vill berätta sin historia för att förändra och påverka situationen för andra utsatta barn.

En annan verksamhet som också tar ungdomars erfarenheter i bruk och använder den som viktig kunskap är De 4 Årstider i Köpenhamn. Det beskrivs som ett nätverks- och aktivitetshus där unga som inte har bott med sina biologiska familjer stimuleras att utveckla vänskapsband med varandra. Ungdomarna ska kunna stötta varandra senare i livet och även fungera som goda förebilder för de yngre. I många fall utvecklas det till en slags ställföreträdande familj eller syskonskara. De 4 Årstider drivs av Köpenhamns kommun och i huset arbetar både socialsekreterare och psykoterapeuter.

________________________________________________________________

Tidskriften Socialpolitik har ett tema om barn och unga i samhällsvård i sitt senaste nummer: http://www.socialpolitik.com/2015/10/29/familjen-viktig-unga-pa-institution/

Tidskriften Alkohol & Narkotikas temanummer Barn i samhällsvård kan läsas och även beställas på http://can.se/sv/Tidskriften-AoN/barn-i-samhallsvard/?id=3389
Tidskriften bevakar och granskar aktuella händelser på drogområdet och följer aktuell forskning. Den har en populärvetenskaplig inriktning och är drogpolitiskt oberoende.

Ungas situation i Sverige

Margareta Creutzer är socionom och journalist