Unga om sin placering på HVB-hem

Maj 30, 2011 1 kommentar av

Den här veckan sänder P1:s program ”Barnen”  ett avsnitt där lyssnarna får möta tre sjuttonåringar som har gemensamt att de placerats på boenden utanför familjen; familjehem eller HVB-hem*.

Såhär beskriver Sveriges Radio programmet på sin hemsida och i presentationen som inleder programmet (läs den exakta programbeskrivningen här):

Under lång tid har media riktat kritik mot HVB-hemmen, utan att det har lett till några större förändringar. Redan 2001 talade dåvarande socialminister Lars Engquist i Studio 1 och lovade att ta tag i det faktum att HVB-hemmen fungerade så pass undermåligt på många håll. Detta efter att programmet presenterat en undersökning där alla landets länsstyrelser svarat på frågan om hur de lyckades med tillsynen av HVB-hemmen och två tredjedelar uppgett att de inte hann med sitt uppdrag. Den statliga utredning som offentliggjordes en tid därefter konstaterade samma sak som radions – dvs. att tillsynen helt enkelt inte fungerade. Idag är Socialstyrelsen den instans som är ansvarig och årligen är det menat att alla HVB-hem ska få minst två tillsynsbesök, varav ett ska vara oanmält.

Ungdomarna som kommer till tals i programmet, nu ett decennium efter Studio 1:s sändning, berättar om minnen och erfarenheter om hur de har blivit bemötta. Några av de krav de har är att det ska finnas fler akuthem, fler psykologer och socialsekreterare. De kräver också att den kollektiva bestraffningen på HVB-hemmen ska stoppas och att de ska få behandlas som vanliga ungdomar, med exempelvis normala utetider.

Det är Barnombudsmannen som fått i uppdrag av regeringen att samla in ungdomars synpunkter och erfarenheter. En grupp på tretton tonåringar ska träffa barn- och äldreminister Maria Larsson för att framföra sina synpunkter och det är inför det mötet som radioprogrammet görs, i regi av skickliga Ylva Mårtens.

Lyssna på P1:s ”Barnen” här!

Åsikterna om den här frågan och kringliggande frågor är många. På blogg.andersfors.nu skriver exempelvis Thord Lange, som specialiserar sig på psykosociala problem i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder.

*Hem för vård eller boende

Juridik, Ungas situation i Sverige, Vård

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

En kommentar på “Unga om sin placering på HVB-hem”

  1. En halv miljard kronor avsätts för att skydda utsatta barn | Barns rättigheter och barnkonventionen says:

    [...] Utredningen om vanvård har intervjuat drygt 900 personer som varit placerade i fosterhem eller på institutioner om vanvård och övergrepp. Och det är väldigt många som utsatts. Det har skrivits mycket i media om barn som uttsats som varit placerade i familjehem och HVB. BarnsRättigheter har tidigare skrivit i placering i HVB-hem, artikeln kan du läsa här. [...]