Ung Idag – årliga beskrivningar av ungas villkor

Sep 27, 2012 Inga kommentarer av

Ungdomsstyrelsen sammanställer årligen en rapport med olika indikatorer på svenska ungdomars livsvillkor. När man framställer den tar man hjälp av flera olika myndigheter med uppdrag inom ungdomspolitik. Eftersom ungas villkor påverkas av beslut som tas inom skilda samhällsområden är det viktigt att visa på de samband som finns mellan ungas utbildning, fritid, hälsa, delaktighet och arbete på alla samhällets nivåer.

Årets rapport heter ”Ung Idag 2012″. Här finns alla Ungdomsstyrelsens Ung Idag-publikationer.

Man har delat upp indikatorerna i rapporten utifrån de fem huvudområden som ungdomspolitiken har:

 

  • Utbildning och lärande
  • Hälsa och utsatthet
  • Inflytande och representation
  • Arbete och försörjning
  • Kultur och fritid
Varje kapitel innehåller också en analys av indikatorerna. Rapporten avslutas med de reflektioner som Ungdomsstyrelsen har gjort kring dels hur ungas levnadsvillkor ser ut och dels vad myndigheter gör för att förbättra dem. Både rapporten i sin helhet och separata kapitel kan laddas ned från styrelsens hemsida för den som är nyfiken på vad statistiken för de olika områdena visar.
En översiktlig sammanställning av indikatorerna finns också för nedladdning. God läsning!

Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.