Tredjedelen flickor erbjudna ersättning mot sex

Mar 01, 2011 Inga kommentarer av

Idag publicerar DN en artikel som hävdar att var tionde flicka som skrevs in på ett ungdomshem förra året uppger att hon har sålt sex. Siffrorna kommer från en rapport gjord av SIS (Statens institutionsstyrelse) bland ungdomar placerade på statliga ungdomshem. I samma artikel skrivs att tolv procent av flickorna och fyra procent av pojkarna säger att de har haft sex i utbyte mot pengar eller droger.

Många i undersökningen har rymt hemifrån, vilket innebär en extra utsatt situation där ungdomarna har behövt gå med på sex i utbyte mot pengar, droger, boende eller mat. 33 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna har blivit erbjudna ersättning i utbyte mot sex, enligt undersökningen.

”En stor del av barnen som är placerade på ungdomshem har prostituerat sig”, skriver Dagens Nyheter. Även om det är positivt att tidningen och SIS uppmärksammar problemet kan man opponera sig mot ordvalet ”prostituera”. Det riskerar att ge en missvisande bild av vad som har hänt och varför. Ordet indikerar vilja. Den yngsta av pojkarna i undersökningen sålde första gången sex när han var åtta år gammal. Enligt Barnkonventionen, som Sverige ratificerat, ska den situationen inte få uppstå. Omyndiga ska inte bedriva handel till att börja med, i synnerhet inte av desperation och med sina egna kroppar. Följaktligen borde heller inte det lindriga och sakliga ordet ”prostitution” användas för att beskriva vad som har ägt rum: att ett barns utsatthet har utnyttjats.

Studien gjordes förra året och omfattar 567 ungdomar. Det är cirka hälften av alla som placerades på ungdomshem år 2010.

Läs hela artikeln här.

Barnkonventionen, Barnsexhandel, Ungas situation i Sverige, Vård

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.