När du ser misstänkt barnsexhandel på resan

Du som resenär kan arbeta mot barnsexhandel genom att rapportera om du ser något misstänkt.

Om du på resan stöter på eller misstänker sexuella övergrepp på barn, polisanmäl det omgående till antingen lokal polis, en lokal barnrättsorganisation eller en ambassad. Om du reser du med någon av de företag som antagit Uppförandekoden (Fritidsresor, Apollo, Ving, TravelPartner, LotusTravel, Solresor eller Resfeber) kan du även anmäla detta till deras personal. De har ofta samarbeten med polis både på turistorten och i Sverige.

Du kan även anmäla informationen direkt till www.ecpathotline.se, där har du möjlighet att göra en anmälan anonymt vid misstanke om sexuell exploatering av barn.

Många länder har nationella hotlines. Be om mer information om dem av din researrangörs personal på plats, leta på internet eller fråga på ditt hotell. Det viktiga är att du alltid delger dina misstankar, huruvida ärendet ska drivas vidare eller ej kan du lämna till polisen. Observera att även den svenska Rikskriminalpolisen tar emot anmälningar, även från utlandet, på e-postadressen: childabuse@rkp.police.se

I Bangkok, Thailand, finns en nordisk polissambandsman som tar emot tips gällande sexuella övergrepp mot barn i Sydostasien, främst för fall då förövaren misstänks vara från de nordiska länderna. Polissambandsmannen nås på e-postadress: nlobangkok@nordlo.in.th.

Lämna så detaljerade uppgifter som möjligt om:

  • varför misstanken har uppstått
  • plats för iakttagelsen (ort, hotell etc)
  • datum och klockslag för händelsen
  • beskrivning av den misstänkte personen
  • vem det utsatta barnet är
  • andra som gjort samma iakttagelse (vittnen)

Det går att lämna tipsen anonymt, men det är bra ifall polisen har möjlighet att kontakta tipslämnaren för kompletterande frågor.

För sexuella övergrepp på barn som skett utomlands kan brottsåtal väckas mot den misstänkte i landet där brottet begåtts, men även i ett nordiskt land (Sverige/Norge/Finland/Danmark) om den misstänkte nordbon lämnat landet där övergreppet skett.