Trafficking med barn

Trafficking med barn är att frihetsberöva människor under arton för att utnyttja dem till tvångsarbete. Eftersom att handel med människor, och handel med barn i synnerhet, är en såpass ljusskygg verksamhet så är det svårt att forska kring den. Det får inte stoppa oss att prata om den.

Här har vi skapat en sektion där vi samlar tre engelskspråkiga rapporter inom området trafficking.

Del 1 handlar om trafficking som företeelse och problematiken bakom den. Del 2 behandlar utsträckningen av handeln och var den äger rum. Del 3 handlar om den viktigaste av de många frågor som gäller handel med barn: Hur stoppar vi den?

Fakta om trafficking med barn

Ladda ned rapport 1 – Trafficking

Ladda ned rapport 2 – Omfattningen av trafficking

Ladda ned rapport 3 – Hur vi stoppar trafficking