20-årsfirandet av barnkonventionen

När barnkonventionen firade tjugo år, 2009, gick sju ideella barnrättsorganisationer för första gången tillsammans: BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, UNICEF och World Childhood Foundation.

Ihop med Barnombudsmannen gjorde man en informationssatsning under hösten för att uppmärksamma att Barnkonventionen fyllde 20 år.
Med hjälp av stöd från Allmänna Arvsfonden kunde satsningen “Barnkonventionen 20 år” arrangera kostnadsfria inspirationsdagar för elever i årskurserna sex till nio och personal/lärare på samma skolor.

Syftet med inspirationsdagarna var att öka kännedomen om Barnkonventionen och ge både barn och vuxna verktyg för att kunna använda sig av Barnkonventionen i sin vardag samt kunna inspirera andra lärare och elever.
Medverkade gjorde bl a inspirationsteatergruppen Ad Lib, kända från tv.

Inspirationsdagarna genomfördes på fyra orter under oktober och november 2009:

23 oktober, Scandic Crown Hotel, Göteborg
4 november, Folkets Hus, Umeå
9 november, St Gertrudkonferens, Malmö
30 november, Kulturhuset, Stockholm