Sveriges barnrättsorganisationer: Ge barn rätt att överklaga

Maj 28, 2012 Inga kommentarer av
Barnkonventionen har fått ett nytt tillägg, vilket har innebörden att barn ska kunna överklaga till FN:s Barnrättskommitté om de fått sina rättigheter kränkta av ett land. Sverige valde dock att inte delta när de första länderna signerade detta tillägg i februari i år. Nu ställer sig 14 svenska barnrättsorganisationer frågan om varför. Sverige anses vara en förebild när det kommer till minderårigas rättigheter, därmed har vi också ett ansvar att visa att vi tar frågan på stort allvar. Vad väntar alltså regeringen på?


Relaterade artiklar:

  1. Svenska barnrättsorganisationer: Barnkonventionen behöver bli lag!
Barnkonventionen, Organisationsarbete, Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.