Sommarläger för 240 000 barn i Gaza

Jul 21, 2011 Inga kommentarer av

Den nittonde juli skrev journalisten Bitte Hammargren om FN:s sommarläger i Gaza, vilket under sommaren 2011 når ut till så många som 240 000 barn. När Christer Nordahl som är tf platschef i Gaza för UNRWA intervjuas berättar han att de är inne på femte veckan och att både flickor och pojkar är välkomna. Syftet med sommarlägren är att ge unga en chans att leka och tillåtas vara barn.

Värt att notera är att svenska Ship to Gaza har fått 600 fotbollar i gåva från Gothia Cup för överlämning till barnen i Gaza. De har som bekant inte ännu kunnat överlämnas, men Christer Nordahl tror att en sådan gåva skulle ha stor symbolisk betydelse.

Läs hela Bitte Hammargrens artikel på svd.se här!

Humanitära insatser, Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.