Skolmat blir kunskap

Okt 24, 2010 3 kommentarer av

Svenska FN-förbundet driver kampanjen ”Skolmat blir kunskap”, i samarbete med FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP). Målet är att stoppa hunger och starta skolgång.

Över sjuttio miljoner barn går inte i skolan och flertalet är flickor. Det finns flera anledningar till varför barn inte har tillgång till grundskola, exempelvis måste vissa barn vara hemma och arbeta eller så kan det bero på att familjen inte har råd att betala om utbildningen kostar. Gratis skolmat gör det gynnsamt för fattiga föräldrar att skicka iväg sina barn till skolan, då de gratis erhåller en måltid. Antalet barn i skolan kan då öka med så mycket som tjugofem procent. För att öka flickors närvaro ger man barnen matransoner som tas med hem till familjen. Det är tänkt att gottgöra barnets bidrag till familjens ekonomi hon missar när hon går i skolan.

Mätta magar bidrar till bättre koncentration under skolgången samtidigt som utbildning är en väg ur fattigdom. Kampanjen är ytterst aktuell idag, då den också bidrar till att uppfylla FN:s millenniemål.

Läs mer om kampanjen: http://www.fn.se/skolmat-blir-kunskap/om-kampanjen/

Humanitära insatser, Ungas situation i världen

Marica Määttä
Student och medlem i ECPATs ungdomsgrupp

3 kommentarer på “Skolmat blir kunskap”

 1. p says:

  Skulle man inte kunna kombinera skolan som utskänkning av matransoner för hela familjen på plats. Speciellt efter skolan. Då skulle skolorna samtidigt få en större roll i samhället och upp byggandet av en ny kunnig generation…?

 2. Johanna Wester says:

  I den utsträckning det finns pengar är det säkert en bra idé, eftersom att det skulle stärka skolan som inrättning betraktad för fler än bara eleverna.
  Dilemmat är väl att de pengar som från första början behövs för att mätta hela familjer (oavsett utskänkningsplats) saknas. Eller vad säger du, Marica?

 3. Marica Määttä says:

  Precis som Johanna tror jag att det är brist på pengar som är problemet. Men det är en bra tanke att föra samman och upplysa hela familjen hur viktig skolgången är, och även då ha möjlighet att utbilda föräldrar. Om det är något som lockar hungriga magar är det gratis mat, oavsett ålder.

Lämna en kommentar