Susanna Holmström

Susanna Holmström studerar Statsvetenskap och Genusvetenskap vid Uppsala Universitet och praktiserar på UN Women. Med fokus på genusfrågor inom internationell politik, konflikt- och utvecklingsproblematik ser hon sin framtid inom internationella organ för samverkan, krishantering och säkerhetspolitik. Det feministiska perspektivet ligger nära tillhands, liksom barnperspektivet. Susanna har länge varit engagerad i ECPAT Sverige som tidigare samordnare för Ungdomsgruppen samt ungdomsadjungerad representant i styrelsen. Hon bloggar också på femidalen.wordpress.com