Melina Kamyab

Melina Kamyab studerar det naturvetenskapliga programmet sista året på gymnasiet.

Hon är medlem i ECPATs ungdomsgrupp sedan år 2009. Nu jobbar hon bland annat med ett projekt där hon i samarbete med sin skola – Viktor Rydberg Gymnasium- ska undersöka om sexualundervisningen i Tanzania men fokus på unga flickor. Tillsammans med en grupp elever från skolan ska de resa till dit i syfte att utföra sina biståndsprojekt på plats.

Melina var bl. a medarrangör av informationsfestivalen Pay Attention.