Marica Määttä

Marica är student och medlem i ECPATs ungdomsgrupp sedan två år. Hon har bland annat varit med under planeringen och verkställandet av Barnkonventionens tjugoårsfirande samt deltagit i seminarier om barnsexhandel i Wien.

Kontakt