Lina Carlsson

Lina Carlsson är barnrättsinformatör på UNICEF och arbetar aktivt med att sprida kunskap om FN:s Barnkonvention bland barn och unga.

Hon har studerat nationalekonomi och språkvetenskap och har ett särskilt intresse för internationella frågor, där barn ofta kommer i kläm.

Läs Linas artiklar

Kontakta Lina