Clara Hamrén

Clara Hamrén är utbildad med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen – av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.

Clara Hamréns blogg | Kontakt | Artiklar