Rätten till utbildning

Jun 30, 2013 Inga kommentarer av

Just nu pågår en stor debatt kring läraryrket: lärarlegitimationen, lärarlönerna, antagningsnivåer till utbildningen, kompetens och så vidare. Men, i grund och botten är detta en fråga om barnets bästa.

Enligt Regeringsformen, Europakonventionen, Barnkonventionen och många andra rättighetsdokument är utbildning en mänsklig rättighet. Denna rättighet är inte på något sätt ifrågasatt, alla barn har rätt till utbildning. Men, rätten till utbildning innebär ju inte bara att barnen ska få gå i skolan, utan att de har rätt att lära sig. Rätten att lära sig utmynnar senare i kunskap och framtida möjligheter för barnen att arbeta, vidareutbilda sig och leva som medborgare i samhället. Detta gäller för hela världen.

Debatten rör även brister på specialpedagogik, stora barngrupper, sämre resultat på nationella prov och mer därtill. Men trots att skollagen reformerats för att dessa problem ska försvinna, enligt vissa till det bättre och enligt andra till det sämre, tycks problemen bara bli fler.

Debatten rör många saker, men det är viktigt att tänka på att det är barnens rättigheter som står på spel.

För inlägg i debatten, läs bland annat denna artikel, och många fler artiklar i de stora dagstidningarna.

Barnkonventionen, Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter, Ungas situation i Sverige

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Rätten till utbildning”

Lämna en kommentar