Rädda Barnen gör de ungas röst hörd

Sep 17, 2011 Inga kommentarer av

Nyligen kom Rädda Barnen ut med sin rapport Ung Röst 2011. Det är resultatet av en enkätundersökning som Rädda Barnen har gjort över hela landet. Grunden för undersökningen är Barnkonventionen och det som Barnrättskommitéen kritiserat Sverige för i sin granskning 2009.

24 455 barn har svarat på frågorna, och de som blivit tillfrågade har gått i årskurs 6, 8 och första året på gymnasiet, och är jämt fördelade mellan tjejer och killar.

20 procent av Sveriges befolkning är under 18 år och får därför inte rösta. Rädda Barnen vill genom Ung Röst göra dessa barns åsikter hörda. Såhär står det i inledningen till rapporten:

”Barns och ungas synpunkter och åsikter måste föras fram till alla de olika instanser som fattar beslut som berör och får konsekvenser för dem. Detta oavsett om dessa beslut fattas på lokal, regional eller nationell nivå. Att lyssna till barns och ungas röster är vuxnas skyldighet och ansvar.”

De punkter som Barnrättskommitéen har kritiserat Sverige för och som Rädda barnen utågtt från i sina frågor i undersökningen är:

* KÄNNEDOM OM BARNKONVENTIONEN * TRYGGA PLATSER * UTSLÄNGD * VÅLD/ VITTNE TILL VÅLD * STRESS * MOBBNING * RASISM * EKONOMISK UTSATTHET * ÄTSTÖRNINGAR OCH ÖVERVIKT * PSYKIATRISK VÅRD * INFLYTANDE * FLYKTINGBARN * RISKER PÅ INTERNET * SKOLAN *

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, men det som står i flera lagar för att uppfylla Barnkonventionen är ”beakta barnets bästa”, detta betyder alltså inte att det finns tydliga riktlinjer för att uppfylla barnkonventionen och barnets bästa, utan att detta ska beaktas. Barnkonventionen är fortfarande inte lag i Sverige.

Ung Röst 2011 kan du läsa här. Mer om rapporten finner du på Rädda Barnens hemsida.

Gör Barnkonventionen till lag!

Foto: Rädda Barnen i Sverige Fotograf: Jan Sandberg


Relaterade artiklar:

  1. Rädda Barnen: En kvarts miljon fattiga barn i Sverige
  2. Fånga dagen åt barnen
Barnkonventionen, Barns rättigheter, Rädda Barnen

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Rädda Barnen gör de ungas röst hörd”

Lämna en kommentar