Amanda Bertilsdotter Nilsson och Johanna Djukanovic

Amanda Bertilsdotter Nilsson och Johanna Djukanovic, 27 respektive 26 år, bor båda i Lund och studerar sista året på det internationella masterprogrammet i International Human Rights Law på Juridiska Fakulteten i samarbete med Raul Wallenberg-institutet. De driver bloggen React Now!

”Vi är två juriststudenter som började samma masterprogram för ett år sedan och vi insåg snabbt att båda var intresserade av brott mot barn och ville försöka få till en förändring i den mediala rapporteringen av just dessa brott. Ett seminarium som organisationen ECPAT höll på fakulteten genom studentorganisationen ELSA, inspirerade oss till att starta bloggen. Vi försöker uppmärksamma omgivningen på den sexuella exploatering av barn som sker ute i världen, men även här hemma runt knuten. Eftersom vi är blivande jurister försöker vi även få till en juridisk prägel på våra inlägg.”

Johanna har studerat på juristprogrammet i Lund och går nu masterprogrammet tillsammans med Amanda som valde att läsa sin grundutbildning på juristprogrammet i Köpenhamn. De har under studierna arbetat genom olika organisationer med inriktning på mänskliga rättigheter. Just barnens rätt är något de fastnade för, och båda lär till våren skriva sina master uppsatser inom ämnet barns rättigheter.

”Man kan engagera sig för barns rättigheter på så många olika sätt. Det finns många bra organisationer, lokalt, nationellt och internationellt som arbetar med att ta tillvara barns rättigheter, men framförallt är det viktigt att man är medveten om vad som faktiskt sker ute i verkligheten. Att sprida barns rättigheter, men också de rättigheter som blir kränkta, är viktigt för att situationen ska kunna bli bättre och det är just det vi vill främja genom vår blogg. Blunda aldrig när du ser barn utnyttjas, det är det ultimata sveket. Kom ihåg att om något ser misstänksamt ut så är det säkert det också.”

Johanna och Amanda vill försöka åstadkomma förändring, om det så bara är att fler förstår hur spritt problemet är.

”Barns rättigheter blir kränkta dagligen över hela världen. Det är inte bara i de fattiga slumområderna men också i din egen stad i såkallade ’trygga Sverige’. Vi vill speciellt försöka förändra synen på barnsexhandeln utomlands som flera svenskar verkar tycka vara en kulturellt betingad naturlighet. Fruktansvärt och oacceptabelt.”

Följ och läs bloggen React Now! här.

Johanna och Amanda nås på rightofthechild(a)gmail.com.