Pay Attention – en endagsfestival mot barnsexhandel

Aug 11, 2010 1 kommentar av

Pay Attention är en informationsfestival som organiseras av ECPAT Sveriges ungdomsgrupp, en intressegrupp mot barnsexhandel.

Vi vill rikta uppmärksamhet mot det allvarliga problem som handel med barn är, och informera om vad man som privatperson kan göra för att försvåra och motverka det.
Genom endagsfestivalen Pay Attention kombinerar vi fakta om den här oacceptabla verksamheten med musik, underhållning och gemenskap. Vad vi vill är att på ett interaktivt och positivt sätt väcka diskussion, tanke och handling.

Festivalen kommer att pågå mellan klockan 12.00 och 18.00 – den som än vill vara med är varmt välkommen!

Vad är barnsexhandel?

Barnsexhandel är samlingsnamnet för trafficking, barnsexturism och barnpornografi. Handelns omfattning styrs av marknadskrafter, och enligt FN rekryteras 2 miljoner nya barn in i handeln varje år. Det betyder 240 barn i timmen, som hamnar på en marknad vilken kontinuerligt innehåller 10 miljoner barn – och då är ändå det stora mörkertalet inte inkluderat. Människohandel är den tredje mest lukrativa illegala handel som finns, efter vapen och droger, och de kriminella grupper som står för handeln beräknas tjäna ca sju miljarder dollar varje år, ofta på just att sälja barns kroppar.

Varför äger det rum och i vilken utsträckning?

Det är flera faktorer som påverkar den globala barnsexhandeln, men den stora och avgörande anledningen är ren efterfrågan. Barn skulle inte säljas i sexuella syften om det inte fanns någon som efterfrågade deras ”tjänster”.

Trafficking,  barnsexturism och barnpornografi är inga isolerade fenomen, utan samverkar som kugghjul på en konstant expanderande marknad. Rikskriminalpolisens uppgifter från 2004 uppskattar att mellan fyra och sex hundra barn och kvinnor kommer till Sverige årligen, som offer för trafficking i sexuella syften.

Barnpornografi är dokumenterade övergrepp på barn. Polisen arbetar med blockering av sajter med den sortens innehåll, och varje dygn stoppas minst 50 000 försök att nå dessa. De blockerade sajterna utgör dock enbart en mycket liten del av de barnpornografi-nätverk som finns.

Så vad gör vi? Jo, vi måste fortsätta att tala om problematiken och kräva att den här formen av oursäktliga och utbredda kriminalitet får uppmärksamhet och konsekvenser. Gör det med oss den 29:e augusti!

Barns rättigheter, Barnsexhandel, ECPAT, Organisationsarbete

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

En kommentar på “Pay Attention – en endagsfestival mot barnsexhandel”

  1. 240 barn varje timme – 4 barn varje minut « Stand Up Against Trafficking! says:

    [...] beräknar att 2 miljoner nya barn rekryteras in i handeln varje år. Det betyder 240 barn i timmen som dras in i en marknad vilken [...]