Part of a family, five billion strong

Okt 12, 2009 Inga kommentarer av

1992 höll Severn Cullis-Suzuki ett gripande tal på ett möte om miljön som FN höll i Brasilien. Född -79 är hon i dag trettio år gammal, men när hon höll talet var hon bara tolv. Hennes pappa, David Suzuki, är en berömd miljöaktivist som fortfarande är effektiv i samhälleliga och politiska debatter. I hans fotspår har hon sedan början av nittiotalet kunnat titulera sig författare, talesperson, föreläsare och programledare.

Kommentarerna till inspelningen av talet är inte alla entydigt positiva på YouTube. Man kan spekulera länge i varför inte positiva, modiga ställningstaganden undantagslöst mottas med acceptans. Men det här är inte rätt forum för det, och en del av mig känner att det överhuvudtaget inte förtjänar att uppmärksammas. Talet som hon höll, däremot, är fortfarande sjutton år senare det.

Mänskliga rättigheter

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.