Nystartade Barnrättsbyrån tar unikt helhetsgrepp

Jan 19, 2012 Inga kommentarer

Till Barnrättsbyrån på Södermalm i Stockholm är unga välkomna för att få hjälp med problem, oavsett om det handlar om att prata av sig eller att få konkret juridisk rådgivning. Målen för verksamheten är dels att bidra till att göra Barnkonventionen till verklighet och dels att vara med under hela vägen av processer som rör [...]

Läs mer

PMU:s kampanj ”Barnens rätt – vårt ansvar”

Okt 12, 2011 Inga kommentarer

PMU har årligen en kampanj som kallas ”Barnens rätt – vårt ansvar”. I år visar kampanjen på romers situation i Serbien, där man speciellt valt att spegla den tioåriga flickan Naddja. PMU vill uppmärksamma att även om alla barn är lika mycket värda har de inte samma möjligheter. Skola, lek, trygghet och mycket annat är långt ifrån [...]

Läs mer

Svenska barnrättsorganisationer: Barnkonventionen behöver bli lag!

Maj 02, 2011 Inga kommentarer

FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att stärka barnkonventionens ställning genom att göra den till lag. Men enligt Fredrik Reinfeldt är barnkonventionen överflödig som juridiskt dokument, eftersom att ”Sveriges lag är mer kraftfull än barnkonventionen”. Läs mer om uttalandet här. Nu uppmanar flera barnrättsorganisationer Fredrik Reinfeldt att tänka om. Det är bara M och SD som [...]

Läs mer

Humanitära insatser i Afghanistan

Okt 16, 2010 Inga kommentarer

I många krigs- och konfliktdrabbade områden runt om i världen gör Läkare utan gränser mycket viktiga katastrofinsatser. I en artikel i Dagens Nyheter från 3 oktober 2010 intervjuas en av organisationens företrädare för insatsen i Afghanistan, Michiel Hofman. I denna artikel uppmärksammas problematiken kring vad man noterar som ökade tendenser att sammanbinda militära och humanitära [...]

Läs mer

Informationsfestival, Rålambshovsparken

Sep 15, 2010 3 kommentarer

Den 29:e augusti, hölls ”Pay Attention”, som var en endagsfestival med information om barnsexhandel. Vi i ECPAT Sveriges ungdomsgrupp ville skapa en kollektiv röst mot problemet, och det blev en bra dag med duktiga band, utdelande av information och flera talare, där vi hade riggat det hela vid Amfiteatern i Rålambshovsparken i Stockholm. På scen [...]

Läs mer

Pay Attention – en endagsfestival mot barnsexhandel

Aug 11, 2010 1 kommentar

Pay Attention är en informationsfestival som organiseras av ECPAT Sveriges ungdomsgrupp, en intressegrupp mot barnsexhandel. Vi vill rikta uppmärksamhet mot det allvarliga problem som handel med barn är, och informera om vad man som privatperson kan göra för att försvåra och motverka det. Genom endagsfestivalen Pay Attention kombinerar vi fakta om den här oacceptabla verksamheten [...]

Läs mer

Första skedet

Jun 14, 2010 Inga kommentarer

En projektgrupp i Göteborg är på väg att sjösätta en svensk pilotversion av RRSA (Rights Respecting School’s Award). Gruppen består av rektorer, barnpsykolog och kommun, vilket gör att systemet skulle kunna få fäste i flera olika delar av samhället runt skolan. För snart två år sedan gjorde jag en kort praktik hos UNICEF i Storbritannien [...]

Läs mer

Efter en katastrof

Apr 23, 2010 Inga kommentarer

För en tid sedan höll UNICEF den 5:e utbildningshelgen för de som är barnrättsinformatörer eller volontärer. Anders L Petterson, som är internationell koordinator hos Nationalkommittéernas samverkansorgan, berättade om hur UNICEF agerar i en kris, med Haiti som exempel. En föreläsning av det slaget innehåller mycket dyster bakgrundsinformation – så som att tre och ett halv [...]

Läs mer

En grupp som gror

Mar 08, 2010 Inga kommentarer

De senaste veckorna har 10 medlemmar anslutit sig till ECPATs ungdomsgrupp vilket inte bara ger oss större bredd kompetensmässigt, men också ger oss anledning att organisera oss tydligare. Med inledning av 2010 väntar nya uppdrag och åtaganden, efter att vi under 2009 framför allt har fokuserat på barnkonventionens rikstäckande tjugoårsfirande och att göra metodboken ”Dare [...]

Läs mer

Schyst resande

Nov 26, 2009 Inga kommentarer

Schyst resande är ett samarbete mellan ECPAT, Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan och Unionen. Nu under slutet av 2009 håller de kostnadsfria utbildningar av informatörer, för att lära ut hållbar turism och hur man sprider information om ett resande som är mer respektfullt mot bland annat omgivningen, landets ekonomi och sin [...]

Läs mer