Omhändertagna barns rätt till utbildning

Maj 15, 2011 Inga kommentarer av

Den 11 maj presenterade Barnombudsmannen huruvida och hur landets samtliga socialnämnder följer upp de omhändertagna barnens rätt till utbildning. BO:s undersökning visade på allvarliga brister. Endast var tredje socialnämnd har tagit beslut om hur omhändertagna barn och barn placerade i social barnavård ska få den utbildning de har rättigheten att få.

Utbildning är en av de faktorer, om inte den största faktorn, som har störst betydelse för omhändertagna barns framtidsutsikter. Det märks om inte annat på att de få kommuner som noga följer upp utbildningen för omhändertagna barn också har kunnat se stora framgångar. I exempelvis Helsingborg har SkolFam valt att ha tydliga och höga förväntningar, gett positivt stöd och ingen feedback av negativ natur till de barn det gäller. De har enligt barnombudsmannen ”nått häpnadsväckande resultat”.

Trots Barnombudsmannens rapport den 11:e maj kom inga följdfrågor från riksmedia om de placerade barnens skolgång under dagen. Även från rikspolitikernas håll var det tyst.

Läs mer på Barnombudsmannens blogg


Relaterade artiklar:

  1. Barns rätt till sina kroppar
Ungas situation i Sverige, Vård

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Inga kommentarer på “Omhändertagna barns rätt till utbildning”

Lämna en kommentar