Om volontärarbete på ett barnhem i Ghana

Mar 25, 2014 Inga kommentarer av

Weep Not Child Foundation är organisationen bakom barnhemmet lokaliserat några mil utanför huvudstaden Accra i Ghana. Idag bor det 27 barn på hemmet, vissa på grund av att de är föräldralösa och andra på grund av att deras föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om dem. Förutom att bo och leva går barnen också i skolan på barnhemmet. De som undervisar är dels lärare från den närliggande byn Nsawam, dels personal från den regionala kyrkan och dels volontärer från västvärlden. Personligen upplevde jag undervisningen på barnhemmet som betydligt bättre än den som praktiseras i byn. Utan tvekan beror det på att de volontärer som arbetar på barnhemmet kan bidra med en helt annan kunskap och pedagogik som många i ett land som Ghana inte har möjlighet att lära sig. Barn i ett land som Ghana har redan från början små möjligheter till kunskap och information om deras mänskliga rättigheter, föräldralösa barn utgör här en särskilt utsatt grupp.

När jag kom till Ghana för första gången åkte jag via en av de stora organisationerna som förmedlar volontärarbetare till olika delar av Afrika, Asien och Centralamerika. Genom deras verksamhet fick jag kontakt med Weep Not Child och under min första resa dit fick jag lära mig mycket om hur den ideella verksamheten mellan väst och tredje världen fungerar.

Senare bestämde jag mig för att hjälpa barnhemmet att få volontärer att komma direkt till barnhemmet utan en av de stora organisationerna som mellanhänder. En mindre organisation skapar personliga relationer på ett helt annat sätt. Det ger även dig som volontär en enorm möjlighet att själv bestämma hur du vill att din tid som volontärarbetare skall se ut.

Barnhemmet finansieras idag till större delen av volontärer och deras insatser. Framförallt lärarrollen upplever jag som extra viktig då vi på många sätt kan bidra med kunskap om omvärlden som föräldralösa barn i ett land som Ghana annars aldrig skulle få ta del av. Värt att understryka är dock att volontärarbete på Weep Not Child inte nödvändigtvis behöver betyda att du skall arbeta som lärare, den delen är helt upp till dig och du får full frihet i att utforma ditt program som du vill.

Kunskapsnivån ligger generellt väldigt lågt och bara genom att informera och prata med barnen om omvärlden öppnar du upp deras ögon och får dem att börja tänka och jämföra. Först när vi kommit ett steg närmre i frågan om information och kunskap till sådana särskilt utsatta grupper kan de själva börja kräva att få sina rättigheter tillgodosedda.

För hur ska ett föräldralöst barn i Ghana någonsin få sina rättigheter tillgodosedda om barnet ifråga inte ens vet vilka rättigheter han eller hon har?

För information om volontärarbete på Weep Not Child se; www.weepnotchild.org

Text och foto: Nadja Norberg, juriststudent och tidigare volontär på Weep Not Child.

Barns rättigheter, Bistånd, Mänskliga rättigheter, Ungas situation i världen, Vård

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Om volontärarbete på ett barnhem i Ghana”

Lämna en kommentar