Om hopplös juridik där barnet hamnar mellan stolarna

Jul 07, 2011 1 kommentar av

Det var i februari som man kunde läsa om en förståndshandikappad 14-årig flicka som utnyttjats sexuellt av ett flertal äldre män mot betalning. I hovrätten dömdes männen inte för sexuellt utnyttjande av minderårig, utan istället för sexköp. Männens straff blir mycket lägre när utnyttjandet betraktas som prostitution och flickan blir utan skadestånd då kränkningsersättning inte utgår vid prostitution.

Flickan är alltså 14 år gammal och det är uppenbart att flickan inte gjort detta frivilligt utan under påverkan av alkohol och droger. Dessutom tycks flickan ha varit i beroendeställning till mannen som var hennes hallick. Dessutom var flickan under 15 år. Samtyckesåldern i Sverige är 15 år , men syftet är inte att förta barns rätt till skydd mot sexuell exploatering. Inget barn  kan samtycka till sexuell exploatering enligt Barnkonventionen.

Domen har dock tagit sikte på om männen insett eller bort inse att flickan var under 15 år och kommit fram till att de inte insett detta och att de inte heller haft uppsåt att utnyttja en minderårig flicka.

När jag läste Ecpats artikel i SVD Brännpunkt den 26 februari 2011 så grät jag, det kändes helt förskräckligt. Då bestämde jag mig för att sluta hålla tyst och istället försöka sprida all information om det som gör att barns rättigheter i det svenska rättsväsendet hamnar mellan stolarna och försöka få detta att förändras.

Dagen efter Ecpats artikel skrev professor Madeleine Leijonhufvud en artikel som gav en glimt av hopp. Sedan dess har jag dock inte sett något om den 14-åriga flickans öde.

Jag hoppas att det snart kommer en glädjande dom från HD som visar att svensk rätt inte kränker barns rättigheter och Barnkonventionen.

Okategoriserade

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.

En kommentar på “Om hopplös juridik där barnet hamnar mellan stolarna”

  1. Jonathan says:

    HD meddelade inte prövningstillstånd i målet. Hovrättens dom står fast.

Lämna en kommentar