Mobbning i skolan

Sep 04, 2011 Inga kommentarer av

De senaste dagarna har debatten i media handlat om mobbning i skolan. Det har visat sig att skulden ofta läggs på det utsatta barnet. I hela 2 av 3 anmälningar till BEO (Barn- och elevombudet) har det funnits beskrivningar som tyder på att skolan lägger skulden på barnet som utsatts för mobbningen.

Skollagen stadgar att det är kommunerna eller friskolornas ägare som har ansvaret för att skolorna varje år gör en plan med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling i skolan.

Även då skulden inte läggs på det utsatta barnet kan ofta åtgärderna som vidtas riktas mot denne, exempelvis att barnet får gå hos kuratorn eller får en personlig assistent. De här åtgärderna kan vara bra och hjälpa barnet,  men det kan också visa för barnet att det är annorlunda och att mobbningen var befogad.

Debatten pågår nu i tidningarna om att det måste tillkomma fler effektiva metoder för att stoppa mobbningen i skolorna.

Vill du läsa mer kan du gå in på skolinspektionens hemsida.

För att följa debatten som pågått via Svenska Dagbladet kan du hitta replikerna i rätt ordning här:

Lars Arrhenius, Barn- och Elevombud på Skolinspektionen inleder debatten den 16:e augusti med hjälp av Karin Tjurfjells artikel ”Mobbad elev får skulden”, som du kan läsa här

”De mobbade tvingas flytta”, är nästföljande artikel, skriven av Karin Tjurfjell och Jessica Balksjö den 17:e augusti. Läs artikeln här.

”Lärarna gör mobbningen värre” skriver Roland Sennerstam, docent och specialist i pediatrik den 18:e augusti. Läs artikeln här.

Göran Harnesk, generalsekreterare för BRIS skriver på Brännpunkt den 19 augusti om att de vuxna väljer att titta bort. Läs Göran Harnesks text i Brännpunkt här.

Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund skriver den 20:e augusti om hur skuldbeläggandet av lärare inte minskar mobbningen.

Att ny strategi mot mobbning brådskar, sammanfattar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i sin text på Brännpunkt samma dag.

Uppdatering, 4:e september:

Socialdemokraterna ger Barn- och elevombudet medhåll i kravet på en tidsmässig gräns för hur lång tid det får gå innan en skola tar itu med mobbningsproblem. Partiets skolpolitiske talesman Mikael Damberg uttalar sig i SvD här.

Barns rättigheter, Ungas situation i Sverige

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Mobbning i skolan”

Lämna en kommentar