Mer än ingenting

Dec 08, 2009 Inga kommentarer av

Varje dag dör 24 000 barn under 5 år av svält och sjukdomar. Åtgången av barnliv ägde rum medan du läste den föregående meningen och fortsätter medan du läser den pågående.

Det är, på ett mycket oanvändbart sätt, enkelt att hänvisa till individens maktlöshet när man pratar om sådana siffror och det är lika farligt enkelt att lägga hela ansvarsbördan på politiker och andra makthavare. Jag förnekar inte hur klen den förändring är som man som enskild privatperson kan göra. Men jag står fast vid att den är något. Förändringen må vara så marginell att den kan jämföras med plåster på benbrott och händer som försöker dämma ett vattenfall – men för någon en bit härifrån är den något.

På UNICEFs hemsida kan man köpa julklappar som förändrar siffror i stil med 24 000. När vi har pratat klart om hur meningslösa våra ansatser och insatser är kan vi svänga förbi där.

Barns rättigheter, Ungas situation i världen, UNICEF

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.