Maria Larsson bemöter replik från svenskt barnrättsväsende

Jun 04, 2012 Inga kommentarer av

Fjorton barnrättsorganisationer gick samman i en debattartikel i Brännpunkt den 27:e maj för att understryka hur viktigt det är att barns rättigheter stärks genom möjligheten att överklaga beslut som rör dem. Detta skulle möjliggöras genom det nya, tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen, vilket ännu inte signerats av Sverige trots att flera andra länder tagit steget.

Nu svarar barn- och äldreminister Maria Larsson på repliken, också i Brännpunkt.
”Barns rättigheter är inte fullt ut genomförda – därom är vi överens. Därför arbetar regeringen med att stärka barns rättigheter på många olika områden, till exempel inom socialtjänsten. Precis som debattörerna påpekar anses Sverige i många avseenden vara en förebild, något som också påpekades vid Barnrättskommitténs senaste genomgång av hur Sverige lever upp till Barnkonventionen och dess olika tilläggsprotokoll.
Sverige har bidragit konstruktivt till framställningen av det tilläggsprotokoll om barns rätt att överklaga som generalförsamlingen antagit och som nu är öppet för underskrift av länderna. Internationella åtaganden som stärker mänskliga rättigheter har ett stort värde, men det är viktigt att Sverige noggrant granskar hur den svenska lagstiftningen påverkas innan vi beslutar om nya åtaganden. En del av den granskningen handlar om att barn ska ha rätt att kunna överklaga beslut i svenska rättssystemet. Därför tror jag personligen att en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle stärka deras möjligheter att hävda sina rättigheter.”

Barnkonventionen, Organisationsarbete, Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.