Malala Yousafzais tal för UN Youth Assembly

Jul 12, 2013 Inga kommentarer av

Public service-företaget BBC har en urduspråkig sajt, där den femtonåriga pakistanskan Malala Yousafzai bloggade om skolan. I sina inlägg berättade hon om hur talibanerna i hennes land har förvägrat henne och andra flickor utbildning. Den begränsningen av ungas rättigheter, menade hon, är en av de allvarligaste effekterna av religiös fundamentalism, konservatism och kvinnohat.

Att hon talade så frispråkigt om barns rättigheter gav henne mycket uppmärksamhet – men inte bara godartad. I höstas blev hennes skolbuss stoppad och beväpnade talibaner besköt henne och flera andra flickor. Malala fick ett skott i huvudet.

Historien hade kunnat sluta där, men femtonåringen överlevde. Efter att ha fått vård och behövt flytta till ett nytt land, var hon tillbaka i skolbänken ett halvår senare, nu i England. Under den tiden har de pakistanska politikerna i lovat folket ett obligatoriskt och kostnadsfritt utbildningssystem, där både flickor och pojkar ska höra hemma. Dessvärre är det inte bara i Pakistan som barns utbildning är allvarligt eftersatt. 57 miljoner barn i världen nekas enligt FN utbildning idag. Av dem är 15 miljoner barnarbetare, och 32 miljoner är flickor som utsätts för diskriminering på grund av sitt kön.

Unesco rapporterar dessutom att för första gången sedan 2002 har världens sammanlagda biståndssatsningar inom utbildning minskat. De av världens länder som redan är fattiga och utsatta för ex. krig, naturkatastrofer eller folksjukdomar får ta ett särskilt hårt slag när utbildningen av landets barn och unga försämras.

Idag talar Malala inför världens nuvarande och blivande ledare, när hon går upp inför the UN Youth Assembly. Vad hon har på hjärtat är att varje barn på jorden bör få gå i skolan. Detta är också något som världssamfundet har lovat ska hända, så snart som 2015. De satsningar som då framför allt krävs är riktade ­biståndspengar till skolan, satsningar på lärare och garantier för att fler flickor ska få gå i skolan.

Synbarligen är dessa krav stora, men det gör dem inte mindre akuta att tillmötesgå. Aktivistgruppen Avaaz har gjort uträkningar om att en sådan satsning skulle kosta världen ungefär lika mycket som att bygga två nya kärnkraftverk. Liknelsen är tragikomisk, men kostnadsfrågan ska oavsett komma i andra hand. Att få gå i skolan är inte en fråga om välgörenhet, eller att betrakta som en bonus, utan en global rättighet som alla barn ska få åtnjuta.

Se Malala Yousafzais tal till FN här.
 

Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.