Kränkningar i skolan – vad säger skollagen?

Sep 03, 2011 1 kommentar av

I skollagens sjätte kapitel finns det regler för att skydda eleverna mot kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan. Sjätte kapitlet stadgar bland annat att kommunen, eller om det är en privatägd skola ägaren, har skyldighet:

- att se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
- att förebygga och förhindra kränkande behandling.
- att ha en plan mot kränkande behandling.

Även all personal och huvudmannen är förbjuden att behandla elever och barn kränkande enligt skollagen.

Sedan 1 juli i år är skollagen ny, vilket för kapitel sex betyder att 10§ nu stadgar lärare och annan personal som får veta ”att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är nu skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen”. Dessa regler gällde även tidigare, men har blivit mycket tydligare och syftar till att lägga ett ännu större ansvar på skolans personal så att dessa aktivt arbetar för att motverka mobbingen i skolan.

Du kan läsa mer om skollagen här.

Barn- och elevombudsmannen (BEO) är den som arbetar med att övervaka att skollagens sjätte kapitel följs av skolorna. Mer om BEO kan du läsa här.

Ungas situation i Sverige

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.

En kommentar på “Kränkningar i skolan – vad säger skollagen?”

  1. Björn Hultman says:

    Kanske vi inte behöver lagsätta allting om vi stoppade in mer känslor i skolorna. Det är faktiskt barn och unga vi pratar om som blir hårt utsatta, hade vi haft mer empatiförmåga till dom så hade vi inte behövt så många lagar. Idag följs ju tyvärr ändå inte lagarna, så man kanske ska fokusera på andra sätt? Tex Ge lärarna mer kunskap och förbättra rasttillsynen.

Lämna en kommentar