Konflikterna kring Darfur

Aug 08, 2008 Inga kommentarer av

Sedan Sudan blev självständigt 1956 har de bara kunnat åtnjuta tio år av fred. Detta var mellan 1972 och 1982. Inbördeskriget har pågått i över två decennier.
I Darfur, som ligger i västra Sudan, råder djup fattigdom. Den härstammar bland annat ur de konflikter som handlar om vilka som ska rätt att odla var. På ena sidan står det arabiska herdefolket som är nomader och överlever på boskap, på andra sidan står majoriteten som består av jordbrukande afrikaner. Eftersom att det är så torrt i landet har det länge pågått konkurrens om de områden där jorden är bördig.

Sedan en militärkupp1989 är Sudans president Omar Hassan Bashir. Denne omvaldes år 2000, men oppositionen menade att valet var manipulerat och bojkottade det.
För fem år sedan, 2003, kom det attacker mot regeringstrupper från rebeller som protesterade mot den muslimska regimens diskriminering av den svarta befolkningen. Motattacken lät inte vänta på sig från regeringens håll, och samtidigt plundrades Darfurs byar av den arabiska milisen Janjaweed. Det finns många som fruktar att det här i själva verket också var regeringens tilltag, i ett försök att genom Janjaweed ”rensa etniskt”.
Över 200 000 människor har hittills fått betala för konflikten med sina liv.  Mer än två miljoner människor har flytt landet och lever nu som flyktingar. Tyvärr befinner sig många av dem i Tchad, där det är extra svårt för hjälporganisationer att kunna komma in och hjälpa till på grund av konflikterna.
Fredsuppgörelser har tecknats vid tre olika tillfällen mellan 2004 och 2006 i den strid som sedan 1983 pågått mellan regeringen och svarta rebeller i söder. Det har dock inte förändrat att situationen är mycket allvarlig. Dels finns risken att oroligheterna ska sprida sig och dels är folkets rättigheter långt ifrån respekterade – framför allt i Darfur.

Organisationer som FN, AMIS (Afrikanska Unionens Mission in Sudan), Human Rights Watch och Amnesty International rapporterar samtliga om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det gäller allt från våldtäkter på kvinnor och barn till försvinnanden, tortyr och politiskt betingade arresteringar. Överträdelserna görs i huvudsak av landets polismakt, militär och säkerhetstjänst. Krigsföringen görs till stor del via massaker av de civila.
FN och AU, Afrikanska unionen, har en fredsstyrka bestående av sammanlagt 20 000 man i Darfur, medan USA riktar ekonomiska sanktioner mot Sudan. Att både Kina och Ryssland är allierade med Sudan gör att FN:s hela beslutsprocess blir komplicerad.
Trots att Sudan tillhör en av Afrikas snabbast växande ekonomier så är fattigdomen akut. Det finns gott om oljefyndigheter i området, och om bland annat inkomsterna från dessa kunde läggas på att bygga upp staten så skulle det förbättra omständigheterna från invånarna betydligt. I nuläget är runt fyra miljoner i behov av humanitärt bistånd och runt 80% av invånarna lever på mindre än en US dollar per dag.

Källor: Dagens Nyheter och Amnesty International

Mänskliga rättigheter, Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Inga kommentarer på “Konflikterna kring Darfur”

Lämna en kommentar