#SOPIGSTRAFFSKALA

Aug 21, 2014 Inga kommentarer

I veckan drog ECPATs nya kampanj #SOPIGSTRAFFSKALA igång. Kampanjen syftar till att belysa den låga straffskala som sexuella övergrepp på barn leder till. Sexuella övergrepp på barn kan, och ger ofta, böter. Böter är även straffet när någon skräpar ner på gatan, kört för fort m.m. Detta anser ECPAT är helt orimligt och ber därför [...]

Läs mer

Prioritera upp unga i risk för exploatering i migrationen

Jan 08, 2012 1 kommentar

Här kan du läsa om försvinnandet av barn i svensk migration och risken för att dessa blir offer för trafficking. Man bör öka insatserna för prioritering av ouppmärksammade barn i migrationsärenden som är i riskzon för exploatering. 2007 lade Jan Lundholm (mp) m. fl en motion för detta till riksdagen. Motionen med motivering – 2007/08:Sf241 [...]

Läs mer

Barn försvinner i migrationen

Dec 30, 2011 1 kommentar

Av 660 barn som registrerats som ”försvunna” i Migrationsverkets system mellan bara januari och juni 2010, var 494 fortfarande försvunna i juni samma år. Ingen vet vad som hänt dem eller andra barn i deras situation, men omständigheter tyder på att många finns kvar i Sverige. De är här försatta i en sårbar situation som [...]

Läs mer

FN:s Generalförsamling fattar ett historiskt beslut

Dec 27, 2011 Inga kommentarer

Trots att Barnkonventionen är den konvention för mänskliga rättigheter som ratificerats av flest stater är det samtidigt den enda rättighetsrelaterade konventionen med statsrapporteringsskyldighet som inte har erbjudit enskilda möjligheten att få klagomål prövade internationellt. För att använda enklare ord: Trots att så många stöder Barnkonventionen kan man inte söka upprättelse internationellt ifall ens rättigheter som [...]

Läs mer

Barnkonventionens status i svensk rätt

Nov 23, 2011 Inga kommentarer

Igår höll UNICEF ett seminarium om Barnkonventionen i och med kampanjen Gör Barnkonventionen till svensk lag. Seminariet inleddes med en presentation av Rebecca Stern om den utvärdering som hon gjort tillsammans med Martin Jörnrud om Barnkonventionens status. Utvärderingen är gjord i ett samarbete mellan Raul Wallenberginstitutet och UNICEF. Utvärderingen tar upp för- och nackdelar med [...]

Läs mer

En lag blir till

Sep 04, 2011 Inga kommentarer

Hur det går till när en ny lag stiftas påverkar ett helt lands invånare. Ändå är det många som inte vet hur processen bakom lagstiftning serut. Förarbetet kan tyckas komplicerat, men är också grundligt. Det är Sveriges riksdag som fattar beslut om nya lagar och lagändringar. De tar emot förslag på vilka de lagarna och [...]

Läs mer

Unga flickor utnyttjade sexuellt på internet

Aug 26, 2011 Inga kommentarer

En 41-årig man sitter häktade i Stockholm för ett flertal sexualbrott mot barn. De flesta av barnen, som alla är flickor, är mellan 12-14 år gamla. Den yngsta flickan som mannen varit i kontakt med var dock endast 7 år. Mannen misstänks ha ofredat ett 50-tal flickor, men endast 15 av fallen går att bevisa. [...]

Läs mer

EU-kommissionen presenterar agenda för barns rättigheter

Jun 27, 2011 Inga kommentarer

EU-kommissionen har nyligen presenterat en EU-agenda för barns rättigheter, vilken innehåller allmänna principer och konkreta insatser som är avsedda att hjälpa EU att vara ett föredöme när det gäller att se till att bestämmelserna om barns rättigheter i dels EU-stadgan och dels i FN:s barnkonvention följs. Socialutskottet har konstaterat att EU-agendan har samma målsättning som [...]

Läs mer

Bamse förklarar asylprocessen

Jun 12, 2011 Inga kommentarer

Migrationsverket gav i våras ut ett informationsmaterial riktat till asylsökande barn som förklarar asylprocessen. Informationsmaterialet har form av en Bamse-tidning och ges ut på sex olika språk. Tidningen är både en berättelse och samtidigt en  genomgång av hur asylprocessen går till. Tidningen handlar om Mim och Meles som båda söker asyl i Sverige med sina [...]

Läs mer

Unga om sin placering på HVB-hem

Maj 30, 2011 1 kommentar

Den här veckan sänder P1:s program ”Barnen”  ett avsnitt där lyssnarna får möta tre sjuttonåringar som har gemensamt att de placerats på boenden utanför familjen; familjehem eller HVB-hem*. Såhär beskriver Sveriges Radio programmet på sin hemsida och i presentationen som inleder programmet (läs den exakta programbeskrivningen här): Under lång tid har media riktat kritik mot [...]

Läs mer