Träffa Barnombudsmannen

Mar 07, 2009 Inga kommentarer av

Hur man får tid från de som är i faktisk position att göra hållbar, kännbar skillnad, är något som UNICEFs barnrättsinformatörer har pratat mycket om. Oavsett om man vill ha mer information, resurser eller bara vägledning så är det naturliga dilemmat med många makthavare och frontpersoner att deras tid och utrymme är begränsat. Ens om man skulle ha ett så pass betydande ärende att man vill försöka stjäla tid från andra allvarliga saker på exempelvis Barnombudsmannens bord, kan det ändå vara omöjligt.

För att få direktkontakt och raka svar måste man ofta börja från utkanten, kontakta underpersonal, göra förarbete och vara beredd att vänta länge, kanske förgäves. Men det finns undantag.

Idag fick vi prata med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, om barnkonventionen, volontärarbete, utbildningar och projekt.

Fredrik Malmberg besvarade tydligt alla våra frågor med tips och uppmuntran.

Innan föreläste han om hans syn på rollen som ny Barnombudsman, exemplifierade med olika scenarion hur nödvändig barnkonventionen är och berättade om vilken syn BO har på de närmaste sex åren.

Vad behöver förändras eller förbättras, och vilka medel kan man använda?

För ett par generationer sedan rådde det mer än en missuppfattning om hur barn ska behandlas. Men vi får inte göra misstaget att tro att vi idag vet allt om vad barn vill och behöver bara för att det har skett framsteg. Vi kan inte heller slå oss för bröstet hur mycket som helst bara för att vi följer barnkonventionen mer än många andra länder. Vi har en lång och angelägen väg kvar.

Ibland är det nedslående att tänka på allt som inte räcker. Men att träffa vår nya Barnombudsman räckte i alla fall för att hålla leendet vid liv hela vägen därifrån.

Organisationsarbete

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.